Zo werken wij voor uw organisatie en werkprocessen

Om uw werkprocessen krachtig en efficiënt te digitaliseren, werkt BD System Builders vaak in twee stappen. Eerst maken wij een analyse van werkprocessen en informatiestromen. Daarna volgt de app ontwikkeling in nauw overleg met uw gebruikers.

1. Procesanalyse

Ons werk begint vaak bij de behoefte van organisaties om efficiënter te werken. Samen bespreken wij dan eerst uw vraag en behoeften. Daarna volgen gesprekken met relevante mensen in uw organisatie om informatiestromen en werkprocessen helder te krijgen. Uw werkvloer is daarbij een zeer waardevolle informatiebron. Voor het ontwikkelen van uw maatwerk app volgt eerst een terugkoppeling met ons advies en voorstel. Tijdens de analysefase komen vaak ook meer ideeën naar boven voor waardevolle innovaties. Die kunnen later worden opgepakt.

2. Maatwerk appontwikkeling

Na de procesanalyse wordt uw maatwerk app ontwikkeld in nauw overleg met de gebruikers. Zo wordt hun feedback direct verwerkt in de oplossing en houden wij rekening met de unieke behoeften van uw organisatie. Het eindresultaat is een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Om snel en efficiënt krachtige apps te maken, werken wij met het no-code/low-code platform FileMaker®. Onze opdrachtgevers kennen dat niet altijd en dat hoeft ook niet. Lees hier meer over dit platform van Apple.

Mogelijke toepassingen van onze maatwerk apps

Op deze manier kunnen wij maatwerk apps ontwikkelen voor bijvoorbeeld uw:

  • CRM
  • Facturatiesysteem
  • Projectmanagement
  • Evenementen management
  • Voorraadsysteem
  • Keuringssysteem
  • Procesmanagement
  • Assetmanagement
  • HR-systeem